Empsan Tekstil | Empsan Tekstil

(A grubu satınalan, AB hem satın alan hem tedarikçi, B ise sadece tedarikçi olan üyeler)

A veya AB grubundan bir üye iseniz, kendinize aşağıdaki 23 sektörden AB ve B üyelerden bir en uygun tedarikçiyi (veya size uygun olan etik bir işletmeyi(tedarikçiyi) seçmeniz oldukça kolay olacaktır.

Sedex in en önemli faydalarından birisi, kendisiniz iç denetim, bağımsız denetim veya müşteri denetimi yolu ile kolayca ifade etmeniz, haksız rekabeti önleyici kurallara uygun fiyatlandırmalarla rahatça iş olanağı bulabileceğiniz dünya düzeyinde bir platformdur. Bu platform üyeleri sosyal sorumluluk denetim kurallarına göre denetlenmeyi ve denetlemeyi kabul etmişler demektir.

Neden Sedex

Etik ve sorumlu iş uygulamaları organizasyonun iyileştirmeleri
Çevreye sorumlu ve duyarlılık
Verimliliği artırmak
Zaman ve kaynak tasarrufunu sağlamak
Tedarikçi katılımını arttırmak
Sosyal sorumluluğun farkındalık
Verimliliği artırmakitibar riskini azaltmak
Sağlık ve güvenlik faaliyetlerin etkinliğini arttırmak
Rekabet avantajı elde etmek

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk, “işletme sahip, ortak ve/veya yöneticilerinin toplumun değer yargılarına göre hareket ederek işletmelerini yönetmesi” olarak ifade edilirken; iş etiği, “işletmede çalışan herkesin tutum, karar ve davranışlarının doğru veya yanlış olduğunu” ortaya koymaktadır.

Sosyal sorumluluk, aslında bir sosyal anlaşma ve uzlaşmaya girişimi ifade ederek; “bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine” yönelik eylemleri kapsamaktadır.

Sosyal Sorumluluk denetimleri işletmenizin müşteri tarafından SEDEX denetim kontrol listesine göre denetlenerek uygun kanıtlarla raporlanmasıdır. Müşteri bu olumlu (doğrulanmış rapora) göre kararını verir ve sedex veri tabanına girmenizi sağlar.